Afspraken behandelingen/consulten

De therapie is opgebouwd uit een aantal behandelingen, waaraan telkens vooraf een gesprek plaats vindt. Hoeveel behandelingen nodig zijn, is afhankelijk van de klacht waar iemand mee komt. Om het effect van een behandeling te ervaren is minimaal 3 behandelingen nodig, om de 1 of 2 weken.

Relevante informatie wordt in een behandeldossier vastgelegd, wat een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO is. Het dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. In het dossier worden gegevens opgenomen die voor behandeling noodzakelijk zijn en die ik, indien noodzakelijk, na expliciete toestemming, kan opvragen bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts/fysio.

 • Privacy voor een klant heeft hoogste prioriteit voor mij. Dit betekent dat ik zorgvuldig omga met persoonlijke en medische gegevens en er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot de gegevens.
 • Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens van het dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
 • Tijdens en/of na behandeling wordt in overleg besloten of de therapie een vervolg zal krijgen. 
 • De therapie mag niet worden beschouwd als (vervanging van) medische diagnostiek en behandeling. Indien de klant onder medische behandeling is, wordt geadviseerd de behandelende arts/hulpverlener te informeren over de therapie.
 • Gegevens uit je dossier kunnen voor de volgende doeleinden gebruikt worden:
  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met je expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
  • Voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing (de gebruikte gegevens zijn geanonimiseerd).
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.
  • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen.
 • Als ik door langdurige ziekte, vakantie of andere oorzaak niet in staat ben zelf de behandelingen uit te voeren, kan ik een collega-therapeut voorstellen die de behandeling overneemt.
 • Aansprakelijkheid; Praktijk Touch-Therapie is verzekerd via een Collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Bij een geschil met praktijk Touch-Therapie, dat niet op een andere manier opgelost kon worden, kun je schriftelijk een klacht indienen bij de Klachtencommissie van de LVNT of de Stichting Tuchtrecht Beroepen Natuurlijke Gezondheidszorg (TCZ).
 • Tijdens de intake teken je een behandelovereenkomst. Deze kun je vooraf ook downloaden en meenemen. Indien de cliënt minderjarig is en jonger dan 16 jaar, dan dienen beide ouders/verzorgers de behandelovereenkomst te ondertekenen!
 • Gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.
 • Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij je zorgverzekeraar.
  • naam, adres en woonplaats
  • geboortedatum
  • de datum van de behandeling
  • een korte omschrijving van de behandeling, “behandeling natuurgeneeskundig consult of voetreflexologie”
  • de kosten van het consult BSN nummer dien je zelf te noteren op nota, indien dit gewenst is door ziektekostenverzekering

Betaling en kosten

 • De klant wordt vooraf geïnformeerd over de kosten per behandeling/consult. De kosten van de therapie zijn zichtbaar in de wachtkamer en staan vermeld op de website van de praktijk.
 • De kosten van de behandeling kunnen gepind worden of contant betaald (gepast).
 • Bij verhindering dient de klant minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen (eventueel door een bericht via voicemail, sms, mail of telefonisch) anders worden de kosten van de gereserveerde tijd voor 50% in rekening worden gebracht.
 • Bij fout gemaakte afspraak door therapeut zal ter compensatie bij een volgend consult 50% korting gegeven worden.

Vergoeding van de therapie

 • De meeste zorgverzekeraars vergoeden de kosten (gedeeltelijk) voor behandelingen, afhankelijk van uw aanvullende verzekering.  Behandelingen die voor vergoeding in aanmerking komen zijn Tuina therapie en reflexologie. Je hebt geen verwijzing nodig. Op de website www.zorgwijzer.nl/vergoeding/alternatieve-geneeswijzen link kun je een lijst vinden van vergoedingen per verzekering. Je kunt ook de zorgverzekering raadplegen. Wettelijke eigen jaarlijkse bijdrage valt onder de basisverzekering en niet onder de aanvullende verzekering. Stuur ontvangen declaraties altijd in. Facturen worden na behandeling geprint en/of gemaild.
 • Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op.