Klachten procedure

Ik ben aangesloten bij de RBCZ en LVNT, de koepelorganisatie van verschillende beroepsorganisaties in de complementaire zorg.

Wanneer je van mening bent dat ik, onjuist heb gehandeld (in strijd met de Beroepscode, de specialistische beroepscode of de wet), kun je hierover een klacht indienen bij het College van Toezicht .

De volledige informatie over de klachtenprocedure is te vinden op de website van de LVNT of de RBCZ en in het Reglement voor de tuchtrechtspraak. Dit reglement kunt u hier downloaden.

Kloosterstraat 282
Postbus 70
4700 AB Roosendaal

Tel 0165 – 564 652